Rajd rowerowy szlakiem August Velo na rozpoczęcie sezonu turystycznego 2023.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w dniu 1 maja 2023 roku zorganizowało rajd rowerowy szlakiem August Velo na rozpoczęcie sezonu turystycznego 2023. Wydarzenie to odbywa się cyklicznie od 2019 roku, w tym roku na trasie Studzieniczna – Białobrzegi. Dodatkowo związany jest z tegorocznymi obchodami 200 – lecia rozpoczęcia budowy Kanału Augustowskiego oraz otwarciem nowej ścieżki rowerowej z MOR-em w Białobrzegach wzdłuż Kanału Augustowskiego, na którą środki pozyskała Gmina Augustów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w konkursie organizowanym przez nasze Stowarzyszenie.

Organizacja rajdu przysłużyła się promocji Województwa Podlaskiego jako obszaru bezpiecznego do przyjazdu i wypoczynku, przyczyniła się do wzrostu zainteresowania naszymi urokliwymi i niespotykanymi w innych regionach kraju walorami turystycznymi i przyrodniczymi, aktywnym spędzaniem czasu wolnego. Była to doskonała forma promocji Kanału Augustowskiego jako najcenniejszego zabytku tej części województwa, uznanego za Pomnik Historii.

Jednym z uczestników rajdu był pan Adam Zdanowicz, twórca rowerów customowych będący ambasadorem Województwa Podlaskiego.

Partner Strategiczny Województwo Podlaskie https://podlaskie.eu/

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
Wsparcie przygotowawcze na opracowanie lokalnej strategii rozwoju „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”

Wsparcie przygotowawcze na opracowanie lokalnej strategii rozwoju „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Wsparcie przygotowawcze na opracowanie lokalnej strategii rozwoju „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”

Głównym celem projektu jest przygotowanie i opracowanie lokalnej strategii rozwoju z udziałem lokalnej społeczności. Miejsca i terminy przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych zaplanowane dla poszczególnych etapów:

  1. Prace diagnostyczne – 27 stycznia 2023r. Augustowskie Placówki Kultury, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów;
  2. Analiza strategiczna – 22 luty 2023r. Augustowskie Placówki Kultury, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów;
  3. Konsultacje LSR – 23 maja 2023r. godz. 10.00 Augustowskie Placówki Kultury, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów;
    19 maja 2023r. godz. 9.00 Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów, Żarnowo Drugie 16, 16-300 Augustów;
    19 maja 2023r. godz. 13.00 Centrum Informacji Turystycznej, Płaska 57 A, 16-326 Płaska

 

Realizacja projektu pt. „Proziaki i inne podkarpackie smaki” – Wyjazd studyjny na Podkarpacie

W dniach 4 – 7 października 2022r. grupa 29 osób złożona z przedstawicieli różnych grup społecznych województwa podlaskiego – w tym: przedstawicieli NGO-sów i sektora publicznego, mieszkańców, osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą, a także pracowników biur oraz członków Lokalnych Grup Działania – wzięła udział w wyjeździe studyjnym.

            Uczestnicy odwiedzili  między innymi Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce, Zagrodę Etnograficzną w Rogach, Ośrodek Edukacyjny Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej. Odbyły się spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich w Łękach Dukielskich i Wawrzycach, a także z przedstawicielami LGD Nowa Galicja i LGD Kraina Nafty. Dzięki wyjazdowi studyjnemu uczestnicy poznali kulturę, tradycje i produkty lokalne Podkarpacia. 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” zrealizowało to zadanie w partnerstwie z Gminą Suwałki. Miało ono na celu podniesienie wiedzy i kompetencji oraz wymianę doświadczeń osób zaangażowanych w integrację społeczności lokalnej, w aktywizację środowisk wiejskich, promowanie produktów lokalnych, a także wykorzystanie w pełni zasobów gospodarstw wiejskich oraz naturalnych produktów.  Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia odbyło się szkolenie przedstawicieli z różnych sektorów w zakresie komunikacji oraz animacji społeczności lokalnej, które pozwoli na szybszy rozwój obszarów wiejskich poprzez angażowanie w ten proces lokalnej społeczności oraz promowanie tworzenia sieci współpracy partnerskiej.

Konferencja pod hasłem: „Kanał Augustowski – dzieło człowieka i przyrody”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w dniu 15.06.2022r. zorganizowało w Augustowie konferencję pod hasłem: „Kanał Augustowski – dzieło człowieka i przyrody” będącą kolejnym działaniem samorządów wchodzących w skład Augustowsko – Biebrzańskiego Parku Turystycznego nt. utworzenia szlaku aktywnej turystyki wodnej „CHa – KA – Bi” (Czarna Hańcza, Kanał Augustowski, Biebrza). Zorganizowane wcześniej spotkanie on-line inicjujące to przedsięwzięcie oraz konferencja z dnia 11.06.2021r. pokazały konieczność prowadzenia dalszych prac związanych z tą inicjatywą.

Zorganizowana konferencja przysłużyła się do promocji Województwa Podlaskiego #WojewództwoPodlaskie jako obszaru bezpiecznego do przyjazdu i wypoczynku, przyczyniła się do wzrostu zainteresowania naszymi urokliwymi i niespotykanymi w innych regionach kraju walorami turystycznymi i przyrodniczymi. Przyczynkiem organizacji konferencji była przypadająca w 2022r. 15 rocznica uznania przez Prezydenta RP w kwietniu 2007r. Kanału Augustowskiego za pomnik historii, jak również 230. rocznica urodzin jednego z jego twórców – gen. Ignacego Prądzyńskiego.

W czerwcu br. zaplanowano kilka przedsięwzięć przypominających powyższe rocznice: konferencja organizowana 15 czerwca pod hasłem: „Kanał Augustowski – dzieło człowieka i przyrody”, odsłonięcie tablicy upamiętniającej miejsce dworku w którym mieszkał I. Prądzyński a współcześnie zapomniane, wybicie medalu, wystawa przypominająca Kanał w przeszłości i obecnie. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji centralnych odpowiadających za turystykę, ochronę zabytków, instytucje noszące imię I. Prądzyńskiego, władze samorządowe, przedstawiciele miejsc uznanych za pomnik historii w woj. podlaskim, jak i warmińsko – mazurskim.

Uroczystość i konferencję objął Patronatem Honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. #PatronatHonorowyAndrzejaDudy

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego #WojewództwoPodlaskie