CZŁONKOWIE RADY

Członkowie Rady Stowarzyszenia:

  1. Wiesław Gołaszewski
  2. Ryszard Chmielewski
  3. Jan Zubkiewicz
  4. Jacek Olszewski
  5. Anna Bożena Jastrzębska
  6. Krzysztof Chmielewski
  7. Krzysztof Anuszkiewicz
  8. Barbara Wasilewska
  9. Filip Chodkiewicz