Zapraszamy do badania ankietowego

Szanowni Państwo
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” realizuje ważne badanie ankietowe na temat Poziomu satysfakcji mieszkańców gmin należących do naszej LGD. Wypełnienie znajdującej się pod poniższym linkiem ankiety służy wyrażeniu opinii na temat warunków życia w danej gminie. Ankieta jest anonimowa.
Z góry dziękujemy za pomoc i poświęcony czas.

ZARYB KANAŁ

W razie niesprzyjającej pogody wyścig odbędzie się w innym terminie, o czym będziemy informować. ZAPRASZAMY 🙂

Realizacja projektu pt. „Proziaki i inne podkarpackie smaki” – Wyjazd studyjny na Podkarpacie

W dniach 4 – 7 października 2022r. grupa 29 osób złożona z przedstawicieli różnych grup społecznych województwa podlaskiego – w tym: przedstawicieli NGO-sów i sektora publicznego, mieszkańców, osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą, a także pracowników biur oraz członków Lokalnych Grup Działania – wzięła udział w wyjeździe studyjnym.

            Uczestnicy odwiedzili  między innymi Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce, Zagrodę Etnograficzną w Rogach, Ośrodek Edukacyjny Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej. Odbyły się spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich w Łękach Dukielskich i Wawrzycach, a także z przedstawicielami LGD Nowa Galicja i LGD Kraina Nafty. Dzięki wyjazdowi studyjnemu uczestnicy poznali kulturę, tradycje i produkty lokalne Podkarpacia. 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” zrealizowało to zadanie w partnerstwie z Gminą Suwałki. Miało ono na celu podniesienie wiedzy i kompetencji oraz wymianę doświadczeń osób zaangażowanych w integrację społeczności lokalnej, w aktywizację środowisk wiejskich, promowanie produktów lokalnych, a także wykorzystanie w pełni zasobów gospodarstw wiejskich oraz naturalnych produktów.  Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia odbyło się szkolenie przedstawicieli z różnych sektorów w zakresie komunikacji oraz animacji społeczności lokalnej, które pozwoli na szybszy rozwój obszarów wiejskich poprzez angażowanie w ten proces lokalnej społeczności oraz promowanie tworzenia sieci współpracy partnerskiej.

Proziaki i inne podkarpackie smaki

Wśród 22 inicjatyw dofinansowanych w ramach funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich znalazł się projekt Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” pn. „Proziaki i inne podkarpackie smaki”.

28 czerwca w Supraślu Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Sebastian Łukaszewicz podpisał umowy wraz z partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w partnerstwie z Gminą Suwałki zrealizuje w październiku zadanie związane z wyjazdem studyjnym na Podkarpacie mające na celu podniesienie wiedzy i kompetencji oraz wymianę doświadczeń osób zaangażowanych w integrację społeczności lokalnej, w aktywizację środowisk wiejskich, promowanie produktów lokalnych, a także wykorzystanie w pełni zasobów gospodarstw wiejskich oraz naturalnych produktów.  Dodatkowo zaplanowane w ramach przedsięwzięcia przeszkolenie przedstawicieli z różnych sektorów w zakresie komunikacji oraz animacji społeczności lokalnej pozwoli na szybszy rozwój obszarów wiejskich poprzez angażowanie w ten proces lokalnej społeczności oraz promowanie tworzenia sieci współpracy partnerskiej.

Podczas spotkania w Supraślu wicemarszałek zapewnił, że Zarząd Województwa Podlaskiego dołoży wszelkich starań, żeby KSOW dalej funkcjonował bez przeszkód i inwestował w obszary wiejskie.