Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 23.06.2022 r.