Projekt LSR

Szanowni Państwo!

Publikujemy główne zagadnienia związane z  projektem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”.

Poniżej znajduje się także formularz zgłaszania uwag. Prosimy o ich przesyłanie do 1 czerwca 2023 roku na adres email: biuro@lgd-kanal.augustow.pl.

Uwagi można przesyłać anonimowo, osobiście lub zgaszać telefonicznie w siedzibie LGD ul. Mickiewicza 1, 16-300 Augustów, tel.  669 693 280.

Prezentacja

formularz do uwag

Mój pomysł na projekt

Szanowni Państwo,

„Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” obejmująca zasięgiem samorządy: miasto Augustów, gmina Augustów, gmina Płaska zaprasza do składania pomysłów na projekty, w ramach opracowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Poniżej formularz (ankieta) pomysłu na projekt do druku oraz link do ankiety elektronicznej.

Formularz można dostarczyć do 15.03.2023 w następujący sposób:

  1. pobrać następujący formularz_pomysł_projekt , wydrukować, wypełnić i przekazać do siedziby LGD: ul. Mickiewicza 1, 16-300 Augustów
  2. wypełnić elektronicznie na stronie: https://dobry-pomysl.webankieta.pl

Z góry dziękujemy za pomoc i poświęcony czas!

 

Raport diagnostyczny wstępny

Publikujemy raport diagnostyczny w ramach prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”. Opracowanie jest wstępną wersją diagnozy powstałą w oparciu o dane zastane, statystykę publiczną i badania mieszkańców.

Poniżej znajduje się także formularz zgłaszania uwag. Proszę o przesyłanie uwag do 20 lutego 2023 roku na adres email: biuro@lgd-kanal.augustow.pl. Uwagi można przesyłać anonimowo.

raport_diagnostyczny_wstepny

formularz_zglaszania_opinii_i_uwag

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
Wsparcie przygotowawcze na opracowanie lokalnej strategii rozwoju „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo,
„Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” obejmująca zasięgiem Państwa gminę rozpoczęła prace nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie podstawą do realizacji szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych i unijnych funduszy.
W skład LGD wchodzą: miasto Augustów, gmina Augustów, gmina Płaska.
Podstawą opracowania Strategii są opinie i oceny mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu dotyczące w szczególności potencjałów, problemów i potrzeb wspólnych dla całego obszaru działania LGD oraz poszczególnych gmin.
W związku z tym zapraszamy wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w badaniach opinii.  Państwa oceny i sugestie będą podstawą wydatkowania pieniędzy w okresie 2023-2030 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, dlatego warto mieć na to wpływ!
Ankieta jest podzielona na dwie części. Część pierwsza dotyczy problemów, które należy w gminie rozwiązać i potencjałów, które należy wykorzystać do rozwoju gminy i LGD. Część druga dotyczy konkretnych działań, które należy zrealizować na obszarze gminy i LGD.
Ankieta jest anonimowa, zawiera 10 pytań merytorycznych, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 15 minut.
Termin wypełnienia – do 20 stycznia 2023 roku.
Z góry dziękujemy za pomoc i poświęcony czas.