Dokumenty finansowe

Plan wydatków na rok 2023

Zestawienie poniesionych kosztów w roku 2022 

Data opublikowania 28.02.202


Plan wydatków na rok 2022

Zestawienie poniesionych kosztów w roku 2021

data zamieszczenia 25.02.2022


Zestawienie poniesionych kosztów w roku 2020

data zamieszczenia 26.02.2021r.


Plan wydatków na rok 2021

data zamieszczenia 26.02.2021r.


Plan wydatków na rok 2020

data zamieszczenia 28.02.2020r.


Zestawienie poniesionych kosztów 2019

data zamieszczenia 28.02.2020r.


Plan wydatków na 2019

data zamieszczenia 27.02.2019r.


Zestawienie poniesionych kosztów 2018

data zamieszczenia 27.02.2019r.


Plan wydatków na rok 2018 pobierz

data zamieszczenia 26.02.2018r.


Zestawienie poniesionych kosztów za rok 2017 pobierz

data zamieszczenia 26.02.2018r


Plan wydatków na rok 2017 pobierz

Zestawienie rzeczowo-finansowe dla realizacji projektu Nr RPPD.09.01.00-20-0008/16 pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Zestawienie kosztów pobierz