WŁADZE LGD

Zarząd Stowarzyszenia:

  1. Prezes Zarządu – Bogdan Dyjuk
  2. Wiceprezes – Anna Jadeszko
  3. Wiceprezes – Bartosz Cichy
  4. Członek Zarządu – Jerzy Okuniewski
  5. Członek Zarządu – Mateusz Maksimowski
  6. Członek Zarządu – Michał Kotarski