Wsparcie przygotowawcze na opracowanie lokalnej strategii rozwoju „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Wsparcie przygotowawcze na opracowanie lokalnej strategii rozwoju „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”

Głównym celem projektu jest przygotowanie i opracowanie lokalnej strategii rozwoju z udziałem lokalnej społeczności. Miejsca i terminy przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych zaplanowane dla poszczególnych etapów:

  1. Prace diagnostyczne – 27 stycznia 2023r. Augustowskie Placówki Kultury, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów;
  2. Analiza strategiczna – 22 luty 2023r. Augustowskie Placówki Kultury, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów;
  3. Konsultacje LSR – 23 maja 2023r. godz. 10.00 Augustowskie Placówki Kultury, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów;
    19 maja 2023r. godz. 9.00 Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów, Żarnowo Drugie 16, 16-300 Augustów;
    19 maja 2023r. godz. 13.00 Centrum Informacji Turystycznej, Płaska 57 A, 16-326 Płaska