Aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
Wsparcie przygotowawcze na opracowanie lokalnej strategii rozwoju „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo,
„Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” obejmująca zasięgiem Państwa gminę rozpoczęła prace nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie podstawą do realizacji szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych i unijnych funduszy.
W skład LGD wchodzą: miasto Augustów, gmina Augustów, gmina Płaska.
Podstawą opracowania Strategii są opinie i oceny mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu dotyczące w szczególności potencjałów, problemów i potrzeb wspólnych dla całego obszaru działania LGD oraz poszczególnych gmin.
W związku z tym zapraszamy wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w badaniach opinii.  Państwa oceny i sugestie będą podstawą wydatkowania pieniędzy w okresie 2023-2030 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, dlatego warto mieć na to wpływ!
Ankieta jest podzielona na dwie części. Część pierwsza dotyczy problemów, które należy w gminie rozwiązać i potencjałów, które należy wykorzystać do rozwoju gminy i LGD. Część druga dotyczy konkretnych działań, które należy zrealizować na obszarze gminy i LGD.
Ankieta jest anonimowa, zawiera 10 pytań merytorycznych, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 15 minut.
Termin wypełnienia – do 20 stycznia 2023 roku.
Z góry dziękujemy za pomoc i poświęcony czas.
 

Wsparcie przygotowawcze na opracowanie lokalnej strategii rozwoju „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Wsparcie przygotowawcze na opracowanie lokalnej strategii rozwoju „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”

Głównym celem projektu jest przygotowanie i opracowanie lokalnej strategii rozwoju z udziałem lokalnej społeczności. Miejsca i terminy przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych zaplanowane dla poszczególnych etapów:

  1. Prace diagnostyczne – 27 stycznia 2023r. Augustowskie Placówki Kultury, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów;
  2. Analiza strategiczna – 17 luty 2023r. Augustowskie Placówki Kultury, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów;
  3. Konsultacje LSR – 29 marca 2023r. Augustowskie Placówki Kultury, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów;
    30 marca 2023r. Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów, Żarnowo Drugie 16, 16-300 Augustów;
    31 marca 2023r. Centrum Informacji Turystycznej, Płaska 57 A, 16-326 Płaska

 

Zapraszamy do badania ankietowego

Szanowni Państwo
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” realizuje ważne badanie ankietowe na temat Poziomu satysfakcji mieszkańców gmin należących do naszej LGD. Wypełnienie znajdującej się pod poniższym linkiem ankiety służy wyrażeniu opinii na temat warunków życia w danej gminie. Ankieta jest anonimowa.
Z góry dziękujemy za pomoc i poświęcony czas.

ZARYB KANAŁ

W razie niesprzyjającej pogody wyścig odbędzie się w innym terminie, o czym będziemy informować. ZAPRASZAMY 🙂

Realizacja projektu pt. „Proziaki i inne podkarpackie smaki” – Wyjazd studyjny na Podkarpacie

W dniach 4 – 7 października 2022r. grupa 29 osób złożona z przedstawicieli różnych grup społecznych województwa podlaskiego – w tym: przedstawicieli NGO-sów i sektora publicznego, mieszkańców, osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą, a także pracowników biur oraz członków Lokalnych Grup Działania – wzięła udział w wyjeździe studyjnym.

            Uczestnicy odwiedzili  między innymi Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce, Zagrodę Etnograficzną w Rogach, Ośrodek Edukacyjny Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej. Odbyły się spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich w Łękach Dukielskich i Wawrzycach, a także z przedstawicielami LGD Nowa Galicja i LGD Kraina Nafty. Dzięki wyjazdowi studyjnemu uczestnicy poznali kulturę, tradycje i produkty lokalne Podkarpacia. 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” zrealizowało to zadanie w partnerstwie z Gminą Suwałki. Miało ono na celu podniesienie wiedzy i kompetencji oraz wymianę doświadczeń osób zaangażowanych w integrację społeczności lokalnej, w aktywizację środowisk wiejskich, promowanie produktów lokalnych, a także wykorzystanie w pełni zasobów gospodarstw wiejskich oraz naturalnych produktów.  Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia odbyło się szkolenie przedstawicieli z różnych sektorów w zakresie komunikacji oraz animacji społeczności lokalnej, które pozwoli na szybszy rozwój obszarów wiejskich poprzez angażowanie w ten proces lokalnej społeczności oraz promowanie tworzenia sieci współpracy partnerskiej.