Partner KSOW: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” realizuje operację pn.: „Proziaki i inne podkarpackie smaki”.