Konferencja pod hasłem: „Kanał Augustowski – dzieło człowieka i przyrody”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w dniu 15.06.2022r. zorganizowało w Augustowie konferencję pod hasłem: „Kanał Augustowski – dzieło człowieka i przyrody” będącą kolejnym działaniem samorządów wchodzących w skład Augustowsko – Biebrzańskiego Parku Turystycznego nt. utworzenia szlaku aktywnej turystyki wodnej „CHa – KA – Bi” (Czarna Hańcza, Kanał Augustowski, Biebrza). Zorganizowane wcześniej spotkanie on-line inicjujące to przedsięwzięcie oraz konferencja z dnia 11.06.2021r. pokazały konieczność prowadzenia dalszych prac związanych z tą inicjatywą.

Zorganizowana konferencja przysłużyła się do promocji Województwa Podlaskiego #WojewództwoPodlaskie jako obszaru bezpiecznego do przyjazdu i wypoczynku, przyczyniła się do wzrostu zainteresowania naszymi urokliwymi i niespotykanymi w innych regionach kraju walorami turystycznymi i przyrodniczymi. Przyczynkiem organizacji konferencji była przypadająca w 2022r. 15 rocznica uznania przez Prezydenta RP w kwietniu 2007r. Kanału Augustowskiego za pomnik historii, jak również 230. rocznica urodzin jednego z jego twórców – gen. Ignacego Prądzyńskiego.

W czerwcu br. zaplanowano kilka przedsięwzięć przypominających powyższe rocznice: konferencja organizowana 15 czerwca pod hasłem: „Kanał Augustowski – dzieło człowieka i przyrody”, odsłonięcie tablicy upamiętniającej miejsce dworku w którym mieszkał I. Prądzyński a współcześnie zapomniane, wybicie medalu, wystawa przypominająca Kanał w przeszłości i obecnie. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji centralnych odpowiadających za turystykę, ochronę zabytków, instytucje noszące imię I. Prądzyńskiego, władze samorządowe, przedstawiciele miejsc uznanych za pomnik historii w woj. podlaskim, jak i warmińsko – mazurskim.

Uroczystość i konferencję objął Patronatem Honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. #PatronatHonorowyAndrzejaDudy

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego #WojewództwoPodlaskie