Mój pomysł na projekt

Szanowni Państwo,

„Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” obejmująca zasięgiem samorządy: miasto Augustów, gmina Augustów, gmina Płaska zaprasza do składania pomysłów na projekty, w ramach opracowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Poniżej formularz (ankieta) pomysłu na projekt do druku oraz link do ankiety elektronicznej.

Formularz można dostarczyć do 15.03.2023 w następujący sposób:

  1. pobrać następujący formularz_pomysł_projekt , wydrukować, wypełnić i przekazać do siedziby LGD: ul. Mickiewicza 1, 16-300 Augustów
  2. wypełnić elektronicznie na stronie: https://dobry-pomysl.webankieta.pl

Z góry dziękujemy za pomoc i poświęcony czas!