Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo,
„Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” obejmująca zasięgiem Państwa gminę rozpoczęła prace nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie podstawą do realizacji szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych i unijnych funduszy.
W skład LGD wchodzą: miasto Augustów, gmina Augustów, gmina Płaska.
Podstawą opracowania Strategii są opinie i oceny mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu dotyczące w szczególności potencjałów, problemów i potrzeb wspólnych dla całego obszaru działania LGD oraz poszczególnych gmin.
W związku z tym zapraszamy wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w badaniach opinii.  Państwa oceny i sugestie będą podstawą wydatkowania pieniędzy w okresie 2023-2030 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, dlatego warto mieć na to wpływ!
Ankieta jest podzielona na dwie części. Część pierwsza dotyczy problemów, które należy w gminie rozwiązać i potencjałów, które należy wykorzystać do rozwoju gminy i LGD. Część druga dotyczy konkretnych działań, które należy zrealizować na obszarze gminy i LGD.
Ankieta jest anonimowa, zawiera 10 pytań merytorycznych, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 15 minut.
Termin wypełnienia – do 20 stycznia 2023 roku.
Z góry dziękujemy za pomoc i poświęcony czas.
 

Zapraszamy do badania ankietowego

Szanowni Państwo
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” realizuje ważne badanie ankietowe na temat Poziomu satysfakcji mieszkańców gmin należących do naszej LGD. Wypełnienie znajdującej się pod poniższym linkiem ankiety służy wyrażeniu opinii na temat warunków życia w danej gminie. Ankieta jest anonimowa.
Z góry dziękujemy za pomoc i poświęcony czas.

ZARYB KANAŁ

W razie niesprzyjającej pogody wyścig odbędzie się w innym terminie, o czym będziemy informować. ZAPRASZAMY 🙂

Proziaki i inne podkarpackie smaki

Wśród 22 inicjatyw dofinansowanych w ramach funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich znalazł się projekt Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” pn. „Proziaki i inne podkarpackie smaki”.

28 czerwca w Supraślu Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Sebastian Łukaszewicz podpisał umowy wraz z partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w partnerstwie z Gminą Suwałki zrealizuje w październiku zadanie związane z wyjazdem studyjnym na Podkarpacie mające na celu podniesienie wiedzy i kompetencji oraz wymianę doświadczeń osób zaangażowanych w integrację społeczności lokalnej, w aktywizację środowisk wiejskich, promowanie produktów lokalnych, a także wykorzystanie w pełni zasobów gospodarstw wiejskich oraz naturalnych produktów.  Dodatkowo zaplanowane w ramach przedsięwzięcia przeszkolenie przedstawicieli z różnych sektorów w zakresie komunikacji oraz animacji społeczności lokalnej pozwoli na szybszy rozwój obszarów wiejskich poprzez angażowanie w ten proces lokalnej społeczności oraz promowanie tworzenia sieci współpracy partnerskiej.

Podczas spotkania w Supraślu wicemarszałek zapewnił, że Zarząd Województwa Podlaskiego dołoży wszelkich starań, żeby KSOW dalej funkcjonował bez przeszkód i inwestował w obszary wiejskie.