Projekt LSR

Szanowni Państwo!

Publikujemy główne zagadnienia związane z  projektem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”.

Poniżej znajduje się także formularz zgłaszania uwag. Prosimy o ich przesyłanie do 1 czerwca 2023 roku na adres email: biuro@lgd-kanal.augustow.pl.

Uwagi można przesyłać anonimowo, osobiście lub zgaszać telefonicznie w siedzibie LGD ul. Mickiewicza 1, 16-300 Augustów, tel.  669 693 280.

Prezentacja

formularz do uwag

Mój pomysł na projekt

Szanowni Państwo,

„Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” obejmująca zasięgiem samorządy: miasto Augustów, gmina Augustów, gmina Płaska zaprasza do składania pomysłów na projekty, w ramach opracowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Poniżej formularz (ankieta) pomysłu na projekt do druku oraz link do ankiety elektronicznej.

Formularz można dostarczyć do 15.03.2023 w następujący sposób:

  1. pobrać następujący formularz_pomysł_projekt , wydrukować, wypełnić i przekazać do siedziby LGD: ul. Mickiewicza 1, 16-300 Augustów
  2. wypełnić elektronicznie na stronie: https://dobry-pomysl.webankieta.pl

Z góry dziękujemy za pomoc i poświęcony czas!