Raport diagnostyczny wstępny

Publikujemy raport diagnostyczny w ramach prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”. Opracowanie jest wstępną wersją diagnozy powstałą w oparciu o dane zastane, statystykę publiczną i badania mieszkańców.

Poniżej znajduje się także formularz zgłaszania uwag. Proszę o przesyłanie uwag do 20 lutego 2023 roku na adres email: biuro@lgd-kanal.augustow.pl. Uwagi można przesyłać anonimowo.

raport_diagnostyczny_wstepny

formularz_zglaszania_opinii_i_uwag