NABÓR nr 8/2017 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR