Informacja dotycząca naboru nr 7/2017 i 8/2017

Informacja dotycząca naboru nr 7/2017 i 8/2017
Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski” przedstawia aktualne Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów nr 7/2017 i 8/2017, w związku z dodaniem do list poziomu dofinansowania.
– Lista operacji wybranych do naboru nr 7/2017, ( pobierz plik)
– Lista operacji wybranych do naboru nr 8/2017,( pobierz plik)