Rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 7/2017 i 8/2017.

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 11.12.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 7/2017 na operacje z zakresu –  Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  i naboru nr 8/2017  na operacje z zakresu –  Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.