Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego TYP 3 –  Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu. 

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce: