Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP 6 –  Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych oraz  TYP 8– Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce: