Szkolenie z zakresu zapewnienia większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wsparcia małych szkół kształcenia ogólnego objętych realizacją LSR

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” zaprasza na szkolenie z zakresu zapewnienia większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wsparcia małych szkół kształcenia ogólnego objętych realizacją LSR

Tematy szkolenia:

  • Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej
  • Dofinansowanie miejsc wychowania przedszkolnego
  • Wyposażenie w sprzęt TIK szkół i placówek systemu oświaty
  • Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 r. w godzinach od 9.00 do 12.00,

           w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia dla podmiotów z obszaru realizacji LSR lub realizujących projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności: organy prowadzące lub planujące założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, lub inne formy wychowania przedszkolnego, organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły / placówki funkcjonujące w systemie oświaty, instytucje naukowe, w tym uczelnie.

Program spotkania

Godzina Temat
9.00 – 9.15 rejestracja uczestników 
9.15 – 9.45 Wprowadzenie do spotkania, źródła informacji o Europejskim Funduszu Społecznym                 i podstawowych elementach jego wdrażania.
9.45 – 10.45 przerwa
10.45 – 11.00 Omówienie zakresu możliwości uzyskania dofinansowania na „Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej” oraz „Dofinansowanie miejsc wychowania przedszkolnego”. Omówienie zasad naboru wniosków.
11.00 – 12.00 Omówienie zakresu możliwości uzyskania dofinansowania na „Wyposażenie                               w sprzęt TIK szkół i placówek systemu oświaty” oraz „Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”. Omówienie zasad naboru wniosków. Pytania od uczestników spotkania.

Po szkoleniu możliwe będą konsultacje indywidualne.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87 643 11 44

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020