Zapraszamy Członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski

„Lokalna Grupa Działania Augustów,                26 stycznia 2017r. – Kanał Augustowski”

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału Członków Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu Członków „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”, które odbędzie się w dniu 9 lutego 2017r. (czwartek) godz.12.00 w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie.

Porządek obrad:

I. Otwarcie zebrania.
II. Wybór Przewodniczącego zebrania i sekretarza.
III. Przyjęcie porządku obrad.
IV. Przedstawienie zmian w LSR i załącznikach – podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.
V. Przedstawienie zmian w procedurach LSR – podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.
VI. Przedstawienie zmian w statucie – podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.
VII. Wybór nowego członka zarządu – podjęcie uchwały.
VIII. Wolne wnioski, sprawy organizacyjne.
IX. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Elżbieta Pszczoła
Prezes Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania

Projekty zmian w następujących dokumentach: