Omikron – aplikacja wspomagająca ocenę wniosków i ułatwiającą pracę Rady.

8 lutego 2017r. Członkowie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” oraz pracownicy biura LGD zostali zapoznani z aplikacją firmy Omikron wspomagającą ocenę wniosków i ułatwiającą pracę Rady. Elektroniczna aplikacja internetowa wspomaga działanie LGD w zakresie zarówno rejestracji wniosków o dofinansowanie (przez biuro LGD) jak i oceny wniosków (przez Członków Rady).
Korzystanie z aplikacji Omikron zaoszczędza czas Rady przebywania na posiedzeniach, oszczędza papier oraz wpływa na szybszą wymianę informacji Rada-Biuro. Radni mogą zapoznać się z dokumentami wniosków w każdej dowolnej chwili. Aplikacja daje również możliwości generowania raportów, list zbiorczych, a zarazem pilnuje terminowości wykonanych prac. Dzięki szkoleniu wdrażającemu system w Naszym Stowarzyszeniu już w najbliższym czasie będzie możliwe wykorzystanie go w praktyce.