Seminarium „Dziedzictwo i środowisko”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w dniach 18-19.03.2024 r. zorganizowało seminarium pn. „Dziedzictwo i Środowisko”. W pierwszym dniu odbyła się część konferencyjna dotycząca m.in. następujących zagadnień:

  • Smart City i Smart Village jako komponenty rozwoju miast i gmin – Adam Walicki, Instytut Kronenberga,
  • Monitorowanie różnorodności biologicznej na przykładzie warszawskiego indeksu różnorodności biologicznej – dr Marzena Suchocka SGGW Warszawa,
  • Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 na rzecz środowiska i turystyki – Dyr. Joanna Sarosiek, Departament Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim,
  • Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz funkcji ekosystemów na terenie województwa podlaskiego – Dyr. Anna Krysztopik, Dep. Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty poświęcone:

– ekoobserwatoriom,

– lokalizacji atrakcji przyrodniczych na obszarze ABPT,

– sposobom zagospodarowania terenów cennych przyrodniczo.

Organizacja seminarium przysłużyła się promocji Województwa Podlaskiego jako obszaru bezpiecznego do przyjazdu i wypoczynku, przyczyniła się do wzrostu zainteresowania naszymi urokliwymi i niespotykanymi w innych regionach kraju walorami turystycznymi i przyrodniczymi. Jest to niezwykle istotne gdy nasz region postrzegany jest jako niebezpieczny ze względu na sytuację na pograniczu polsko – białoruskim oraz tzw. przesmyku suwalskim.

Partner Strategiczny Województwo Podlaskie

Przedsięwzięcie sfinansowane przez Województwo Podlaskie