Nabór 9/2020 – typ 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej