Komunikat Nr 2 do naboru 9/2020 dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków 9/2020 typ projektu 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Komunikat Nr 2 do naboru 9/2020

dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków 9/2020

 typ projektu 8 –  Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Numer naboru w GWA2014 (EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-029/20

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z  prośbami o przedłużenie terminu naboru dokonano zmian na korzyść potencjalnych beneficjentów. Termin naboru wniosków nr 9/2020 w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.1.2: Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy na operacje realizowane w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , typ projektu 8 –  Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

został wydłużony do

– 15.06.2020 r. do godziny 15.00 – składanie wniosków w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR),

16.06.2020 r. do godziny 15.00 – składanie wniosków w wersji papierowej w biurze LGD.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru wniosków nr 9/2020:

W Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD 

zmianie ulega termin do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 15.06.2020 r.

W/w zmiana skutkuje zmianą treści Ogłoszenia w pkt. I Termin składania wniosków, który otrzymuje brzmienie:

Było :

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 23.04.2020r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać  wnioski w wersji elektronicznej: 28.05.2020r. do godz. 15:00

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 23.04.2020r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 29.05.2020r. do godz. 15:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 08.05.2020r. do godz. 15:00

Jest:
Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 23.04.2020r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać  wnioski w wersji elektronicznej: 15.06.2020r. do godz. 15:00

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 23.04.2020r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 16.06.2020r. do godz. 15:00

  • W załączniku nr 1 do Ogłoszenia – Warunki Udzielania Wsparcia 

 dokonano analogicznej zmiany terminu do którego można składać wnioski.

 Z uwagi  na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane ogłoszenie i załącznik do dokumentacji konkursowej w ramach naboru nr 9/2020:
Do pobrania:

Pozostała treść załącznika pozostaje bez zmian.

Aktualny załącznik

Zał. 1 Warunki Udzielenia Wsparcia (obowiązuje od 27.05.2020r.)

 

Treść aktualnego ogłoszenia o naborze wniosków   <pobierz plik>  


Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  publikacji komunikatu, tj. 27.05.2020 r.