Komunikat  w sprawie wprowadzenia zmian w treści ogłoszenia Nabór 9/2020 – typ 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z oczywistą omyłką zamieszczenia błędnej treść ogłoszenia zmianie ulega cała jego treść.

Aktualne Ogłoszenie:

Ogłoszenie

Nowe Ogłoszenie  obowiązuje od 20.04.2020r.