Mój pomysł na projekt

Szanowni Państwo,

„Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” obejmująca zasięgiem samorządy: miasto Augustów, gmina Augustów, gmina Płaska zaprasza do składania pomysłów na projekty, w ramach opracowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Poniżej formularz (ankieta) pomysłu na projekt do druku oraz link do ankiety elektronicznej.

Formularz można dostarczyć do 15.03.2023 w następujący sposób:

  1. pobrać następujący formularz_pomysł_projekt , wydrukować, wypełnić i przekazać do siedziby LGD: ul. Mickiewicza 1, 16-300 Augustów
  2. wypełnić elektronicznie na stronie: https://dobry-pomysl.webankieta.pl

Z góry dziękujemy za pomoc i poświęcony czas!

 

Raport diagnostyczny wstępny

Publikujemy raport diagnostyczny w ramach prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”. Opracowanie jest wstępną wersją diagnozy powstałą w oparciu o dane zastane, statystykę publiczną i badania mieszkańców.

Poniżej znajduje się także formularz zgłaszania uwag. Proszę o przesyłanie uwag do 20 lutego 2023 roku na adres email: biuro@lgd-kanal.augustow.pl. Uwagi można przesyłać anonimowo.

raport_diagnostyczny_wstepny

formularz_zglaszania_opinii_i_uwag