Dwudniowe szkolenie Rady z zasad oceny i wyboru projektów do dofinansowania za nami.

W dniach 23-24 styczeń 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Augustów członkowie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” zostali przeszkoleni z zasad oceny i wyboru projektów do dofinansowania. Przez dwa dni, pod czujnym okiem wykładowcy Pana Jarosława Rżanego przyswajali wiedzę dotyczącą procedur dokonywania oceny wniosków do dofinansowania. Po teorii nadszedł czas na praktykę –  w sposób warsztatowy, na podstawie przykładowego wniosku członkowie rady dokonywali oceny, jednocześnie wyjaśniając wszelkie wątpliwości jakie wynikły w trakcie przykładowej oceny. Szkolenie było finansowane ze środków EFS w ramach Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Członkowie Rady podczas przerw kawowych i obiadowych mieli czas na wymianę swoich doświadczeń oraz rozmowę dotyczącą funkcjonowania LGD, oraz pomysłów na dalsze działania. Szkolenie to nie tylko czas wzmożonej nauki i podnoszenia kwalifikacji członków stowarzyszenia, ale też czas spotkania i przedstawienia swoich przemyśleń dotyczących dalszego rozwoju LGD.