Zakończenie naboru nr 7/2019

W dniu 6 sierpnia 2019 r. zakończył się Nabór wniosków nr 7/2019 z zakresu typu projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.