Zakończenie naboru nr 6/2019

W dniu 6 sierpnia 2019 r. zakończył się Nabór wniosków nr 6/2019 z zakresu typu projektu nr 7 – Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS.

Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.