Zakończenie naboru nr 8/2019

W dniu 8 sierpnia 2019 r. zakończył się Nabór wniosków nr 8/2019 z zakresu typu projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu.

Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.