Szkolenie Rady i pracowników biura

               30 czerwca 2017r. członkowie Rady oraz pracownicy biura wzbogacili się o pakiet wiedzy z dziedziny wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej. W sali APK przy Rynku Zygmunta Augusta Firma Omikron w pełni sprostała wymaganiom. Szkolenie przygotowała i przeprowadziła z największą starannością. Każdy uczestnik szkolenia mógł teorię wcielić w praktykę, szkoląc się bezpośrednio w aplikacji oceniającej wnioski, i dzięki tak zorganizowanemu szkoleniu wiedza stała się bardziej przyswajalna. Wszelkie niejasności co do procedur wypełniania dokumentacji, potrzebnej podczas oceny wniosków zostały szczegółowo objaśnione. Zarówno pracownicy biura jak i członkowie Rady dzięki szkoleniu są gotowi do pierwszej oceny wniosków beneficjentów.

            Podczas przerwy kawowej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia, którego celem było wybranie spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz ustalenie kolejnego posiedzenia, tym razem dotyczącego oceny wniosków konkursowych i wyboru operacji do dofinansowania.