Szkolenia dla beneficjentów

17 i 27 grudnia 2019 roku odbyły się szkolenia dla mieszkańców obszaru LSR Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” przeprowadzone przez wieloletniego specjalistę w dziedzinie LGD i funduszy unijnych.

            Uczestnicy zostali zapoznani z materiałem dotyczącym Programów Aktywności Lokalnej oraz działań skierowanych do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

            Uczestnicy nabyli niezbędną wiedzę, jak też praktyczne umiejętności wypełniania dokumentacji konkursowej. Podczas zajęć wspólnie zastanawiali się nad sposobem wypełniania przykładowego wniosku. Burzliwe rozmowy nie ustawały nawet podczas przerw kawowych. Intensywna prace dotycząca produktu lokalnego została też przeprowadzona w Nettcie Drugiej, gdzie członkinie  Koła Gospodyń Wiejskich omówiły wszelkie nurtujące w tej dziedzinie kwestie z Prezesem LGD – Kanał Augustowski – Bogdanem Dyjukiem.  

            Choć nabór w wyżej wymienionych konkursach zostanie ogłoszony w roku 2020 dajemy możliwość i czas naszym potencjalnym beneficjentom na kompletowanie niezbędnej dokumentacji oraz dopracowywanie pomysłów, a także czas na konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie.