Szkolenie Rady, Zarządu  i pracowników biura

W dniach 6, 7 i 16 grudnia 2019r.  członkowie Rady, członkowie Zarządu oraz pracownicy biura wzbogacili się o pakiet wiedzy z dziedziny wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej, oceny wniosków oraz monitoringu i ewaluacji. Firma Omikron, która przygotowała szkolenia i przeprowadziła je z największą starannością  w Sali APK przy Rynku Zygmunta Augusta w pełni sprostała wymaganiom. Każdy uczestnik szkolenia mógł teorię wcielić w praktykę i dzięki tak zorganizowanemu szkoleniu wiedza stała się bardziej przyswajalna. Wszelkie niejasności co do procedur wypełniania dokumentacji, potrzebnej podczas oceny wniosków zostały szczegółowo objaśnione. Zarówno pracownicy biura jak i członkowie Rady dzięki szkoleniu są gotowi do kolejnych ocen wniosków beneficjentów w nowym roku.