Wiceminister sportu i turystyki Białorusi z wizytą w Augustowie

W czwartek 12 grudnia burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk spotkał się z delegacją z Białorusi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele obwodów grodzieńskiego, witebskiego i mińskiego na czele z wiceministrem Sportu i Turystyki Republiki Białorusi Michałem Portnoyem. Wizyta dotyczyła współpracy w obszarze turystyki z Białorusią.

 

Jednym z priorytetów współpracy Augustowa z innymi miastami czy regionami jest współpraca z Białorusią. Samorząd Augustowa ma podpisane umowy intencyjne o nawiązaniu kontaktów partnerskich z Grodnem i Słonimem w obwodzie grodzieńskim, w tym roku nawiązana została współpraca z Brasławiem (obwód witebski).

 

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o wykorzystywaniu położenia i walorów turystycznych przez Augustów, planach związanych z promocją Kanału Augustowskiego na następne lata, o możliwych do realizacji projektach transgranicznych w następnej perspektywie finansowej.

 

Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk przedstawił podejmowane przez urząd działania promujące atrakcje i produkty turystyczne. Omówił również podjęte kroki związane z rozwojem gospodarczym miasta i pozyskiwaniem inwestorów.

 

Wg oceny Ministra Portnoya – współpraca transgraniczna jest efektywna i przynosi wymierne korzyści obu stronom. Nawiązane są dobre relacje pomiędzy stroną polską a białoruską. Wizyta przedstawicieli rejonów w Augustowie oraz w woj. podlaskim ma pokazać jak polskie samorządy i firmy wykorzystują posiadany potencjał turystyczny, aby móc wykorzystać to do rozwoju turystyki na Białorusi.

 

Wizyta była zorganizowana przez LGD „Kanał Augustowski” we współpracy z biurem UNDP w Mińsku.