Stowarzyszenie LGD zaprasza wszystkich mieszkańców na szkolenie.

STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – KANAŁ AUGUSTOWSKI” SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA SZKOLENIE

Tematyka :
Tryb oraz procedura naboru wniosków z EFS i EFRR dla beneficjentów objętych realizacją LSR

więcej informacji kliknij