24 lutego br. odbyło się szkolenie dla mieszkańców obszaru LSR.

24 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Augustów odbyło się szkolenie dla mieszkańców obszaru LSR w zakresie trybu oraz procedury naboru wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego, Przedsięwzięcie 1.1.1. – „Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia” realizowane w ramach Planu Komunikacji ze społecznością lokalną.
Podczas pierwszej części szkolenia omówiono zakres możliwości uzyskania dofinansowania na zajęcia zwiększające szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej oraz dofinansowanie miejsc wychowania przedszkolnego dzieci z niepełnosprawnościami. W drugiej części przedstawiono możliwość uzyskania dofinansowania na wyposażenie w sprzęt TIK małych szkół i placówek systemu oświaty do 100 uczniów oraz wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych. Podczas obu części zaprezentowano zasady naboru wniosków, a także przedmiot wsparcia, grupy docelowe, kategorie kosztów, wskaźniki produktu i rezultatu, warunki udzielania wsparcia a także najczęściej popełniane błędy.
Szkolenie z zakresu zapewnienia większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wsparcia małych szkół kształcenia ogólnego objętych realizacją LSR cieszyło się dużym zainteresowaniem w szczególności przedstawicieli organów prowadzących lub planujących założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.
Po zakończonym szkoleniu przeprowadzono indywidualne konsultacje dotyczące wypełniania wniosku. Uczestnicy mogli rozwiać wszystkie dręczące ich wątpliwości a także przygotować się do zbliżającego się ogłoszenia konkursu.