NABÓR nr 2/2017 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR