Informacja o wynikach Naboru nr 2/2017 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

W ramach naboru nr 2/2017 wpłynął jeden wniosek, który nie został wybrany.

18 lipca 2019 r.