Konsultacje społeczne dotyczące LSR, Procedur LSR i Regulaminu Rady LGD

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie proponowanych zmian w:

  1.  Załączniku nr 1 Procedura aktualizacji LSR. opublikowano 25.08,2017 r,
  2.  Załączniku nr 2 Procedury dokonywania monitoringu i ewaluacji. opublikowano 25.08,2017 r,
  3.  Załączniku nr 5 Plan komunikacji. opublikowano 25.08,2017 r,
  4.  Procedurach i Regulaminie Rady. opublikowano 25.08,2017 r,

Wszelkie uwagi prosimy przesłać drogą mailową na adres: biuro@lgd-kanal.augustow.pl  do dnia 11 września 2017 r.