Komunikat dotyczący naboru nr 3/2019 – typ 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Komunikat dotyczący naboru nr 3/2019 – typ 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w treści załącznika nr 1 – Warunki udzielenia wsparcia do ogłoszenia o naborze na skutek oczywistej omyłki zostały podane błędne informacje.
W związku z powyższym zmianie uległa treść ( II Miejsce składania)
Było:
Wnioski w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w biurze Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski”, ul. Mickiewicza 1 ( Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4) 16-300 Augustów, w dniach trwania naboru tj. 04.01.2018r-19.01.2018r., od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00.

Jest:
Wnioski w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w biurze Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski”, ul. Mickiewicza 1 ( Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4) 16-300 Augustów, w dniach trwania naboru tj. 06.05.2019 r-21.05.2019 r., od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00.

Pozostała treść jest właściwa i nie ulega zmianie.
Komunikat obowiązuje od 08.05.2019r.