Komunikat dotyczący naboru nr 4/2019 – typ 9 Rewitalizacja małej skali

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w treści ogłoszenia o naborze na skutek oczywistej omyłki zostały podane błędne informacje.
W związku z powyższym zmianie uległa treść ( III Sposób składania wniosku o dofinansowanie)
Było:
W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby LGD.
Jest:
W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do LGD.

Pozostała treść jest właściwa i nie ulega zmianie.
Komunikat obowiązuje od 08.05.2019r.