Komunikat dotyczący naboru nr 2/2019 – typ 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Komunikat dotyczący naboru nr 2/2019 – typ 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w treści ogłoszenia o naborze na skutek oczywistej omyłki zostały podane błędne informacje.
W związku z powyższym zmianie uległa treść ( III Sposób składania wniosku o dofinansowanie)
Było:
Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby LGD dokumentacji konkursowej w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż do 21 maja 2019 r. do godz. 15.00.
Jest:
Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia do biura LGD dokumentacji konkursowej w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż do 21 maja 2019 r. do godz. 15.00.
Pozostała treść jest właściwa i nie ulega zmianie.
Komunikat obowiązuje od 08.05.2019r.