Komunikat dotyczący naboru nr 5/2019 – typ projektu 4.

Komunikat dotyczący naboru nr 5/2019 – typ projektu 4. Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w treści załącznika nr 1 – Warunki udzielenia wsparcia do ogłoszenia o naborze na skutek oczywistej omyłki zostały podane błędne informacje.
W związku z powyższym zmianie uległa treść ( I Termin składania wniosków str. 7)
Było:
Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 07.05.2019 r. od godziny 8:00 do dnia 22.05.2019 r. do godziny 15:00 .

Jest:
Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w biurze LGD od dnia 07.05.2019 r. od godziny 8:00 do dnia 22.05.2019 r. do godziny 15:00

Pozostała treść jest właściwa i nie ulega zmianie.
Komunikat obowiązuje od 08.05.2019r.