Informujemy, że uległa zmiana uległa zmianie treść  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” wraz z Planem Działania.

Informujemy, że na mocy zawartego w dniu 24 czerwca 2021r. aneksu Nr 13 do umowy Nr 00013-6933-UM1040013/15 z dnia 17 maja 2016r. uległa zmianie treść  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” wraz z Planem Działania.