Informacja o wynikach naboru

            Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje:

            W wyniku przeprowadzonego naboru na samodzielne stanowisko ds. zarządzania projektami – na zastępstwo wybrana została Pani Agnieszka Woroniecka.

            Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, najlepiej napisała test kwalifikacyjny oraz zaprezentowała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.