Konsultacje społeczne dotyczące Procedur LSR i Regulaminu Rady LGD

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie proponowanych zmian w:

  1. Procedurach i Regulaminie Rady. opublikowano 8.10.2017r.

Proponowane zmiany w w/w dokumencie :

Załącznik 1 Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia

  • Uwzględnienie w karcie zapisów z § 15 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia
  • Dodanie w części A3 pkt. 19 zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 6 do SOOP
  • Dostosowanie części A1 oraz A2 karty do Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Wszelkie uwagi prosimy przesłać drogą mailową na adres: biuro@lgd-kanal.augustow.pl  do dnia 16 października 2017 r do godz. 9.00