Dożynki w Żarnowie

Wakacje to czas urlopowy. Pracownicy biuro po słonecznym wypoczynku ze zdwojoną siłą powrócili do codzienności i współpracy z lokalną społecznością. Dzięki zaproszeniu Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie pracownicy biura LGD 27.08.2017r. wzięli udział w dorocznym Święcie Dożynkowym Gminy Augustów.
Na placu przed CKiB w Żarnowie rozpoznawalnym znakiem okazały się loga Stowarzyszenia, kolorowane przez dzieci i rozwieszane na wystawie. Podczas zabaw organizowanych wspólnie z harcerzami 5LDH SuSzcze pracownicy udzielali informacji związanych z najbliższymi planowanymi konkursami i prawidłowym wypełnianiem wniosków, jednocześnie zapraszając na indywidualne doradztwo do biura LGD. Komunikacja ze społecznością lokalną jest podstawą pracy stowarzyszenia. To dzięki takim spotkaniom możemy rozwijać swoje działania, zmieniać cele i szybko reagować na potrzeby społeczeństwa a także brać czynny udział w życiu lokalnym.