Informacja dotycząca realizacji operacji własnej

Na podstawie § 7 Procedury wyboru operacji własnych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informujemy, iż w dniu 16.12.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady dotyczące pozytywnej weryfikacji podmiotu, który zgłosił zamiar realizacji operacji z zakresu typ projektu 3 – Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym rozpoczęto procedurę ogłoszenia naboru.