Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 12/2020

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 11.12.2020 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 12/2020 na operacje z zakresu typ projektu 9 – Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.